Genç Türkiye Cumhuriyeti, 50’li yılların başlarından itibaren, II. Dünya  Savaşı’nın sonuçlanarak, dünyanın yeniden yapılanmaya başlaması süreciyle birlikte, altyapı yatırımlarını hızlandırmıştır. Türkiye’de inşaat sektörünün ivme kazanması tam bu tarihlere denk düşmektedir.

GÜRİŞ 1958 yılında İDRİS YAMANTÜRK tarafından kurulmuştur. Bu tarihten günümüze kadar şirketimiz, tünellerden termik  santrallere, raylı taşıma sis temlerinden barajlara, boru hatlarına, su arıtma tesislerine, limanlara, otoyollara,  binalara, doğalgaz ve petrokimya tesislerine kadar inşaat sektörünün hemen  her alanında faaliyet  göstermiştir. Bugün GÜRİŞ, 100’ü aşkın  projeye  imza atarak, 30’u aşkın iştirak  ve 7000’i aşkın personele sahip bir Holding’in önderliğini yapmaktadır.

GÜRİŞ, inşaat, endüstri ve enerji alanların da Türkiye’nin  önde   gelen gruplarından biri olma özelliğini sürdürmektedir.